The Coffee Club

Shop10,Jixiang Jiayuan, No.1 Jianye Road, Hu binbei Road/Shop114 No,12 Hongwen Avenue 7


咖伦比咖啡

建业路吉祥家园1号之10店面/洪文七里12号114店面

0592-5312246/0592-5039507

Print it out!