Infobank

Updated bus routes on Xiamen Island

Updated: 02 Feb 2011
Share this news?...Click box   Bookmark and Share
CNG (Compressed Natural Gas) buses in Xiamen
 
Currently, there are over 200 bus routes in operation in Xiamen, with about 100 on Xiamen Island (Siming and Huli districts) and the rest in Xiamen's four mainland districts (Jimei, Haicang, Tong'an and Xiang'an districts). 
  
The routes for Xiamen city buses are constantly on the change. The accuracy may be compromised over time. For most up to date information on these bus routes please call Xiamen general directories on 114 (Chinese only) for the latest information. 
  
Main bus routes on Xiamen Island (They generally go both directions):
 
No. 1
xia da (厦大) - zhong shan lu (中山路) - si bei (yan ke yi yuan) (思北眼科医院) - wen zao (文灶) - huo che zhan (xiao guang chang) (火车站小广场)
 
No. 2
hu li shan (zong zhan) (胡里山总站) - hu li shan (胡里山) - xia da xi cun - lun du (轮渡) - hai wan gong yuan (海湾公园) - wen hua yi shu zhong xin (xian yue lu) (文化艺术中心仙岳路) - SM cheng shi guang chang (zong zhan) (SM城市广场总站)
 
No. 3
lian hua san cun (zong zhan) (莲花三村总站) - lian ban guo mao (莲坂国贸) - huo che zhan (wu cun qi che zhan) (火车站梧村汽车站) - wen zao (文灶) - zhong shan lu (中山路) - lun du (轮渡)
 
No. 4
wen ping - wen zao (文灶) - zhong shan gong yuan (中山公园) - lun du (轮渡) - hai bin da sha (海滨大厦)
 
No. 5
huo che zhan (wu cun qi che zhan) (火车站梧村汽车站) - lian ban wai tu shu cheng (莲坂外图书城) - rui jing xin cun (瑞景新村) - he cuo (何厝) - guan yin shan yun ying zhong xin (观音山运营中心) - he cuo xia bao (何厝下堡)
 
No. 6
huo che zhan (hu dong) (火车站湖东) - lian ban wai tu shu cheng (莲坂外图书城) - lv cuo (吕厝) - zhong yi yuan (中医院) - wu yuan wan yun ying zhong xin (五缘湾运营中心) - wu yuan wan yun dong guan (五缘湾运动馆)
 
No. 7
huo che zhan (hu dong) (火车站湖东) - lian ban wai tu shu cheng (莲坂外图书城) - jiang tou shi chang (江头市场) - che guan suo (车管所) - wu yuan wan shang ye jie (五缘湾商业街)
 
No. 8
song bai hui cheng (松柏汇城) - wen hua yi shu zhong xin (ti yu lu) (文化艺术中心体育路) - ren cai zhong xin (人才中心) - bai lu zhou (白鹭洲) - zhong shan lu (中山路) - lun du (轮渡)
 
No. 9
hu li gong jiao chang zhan (湖里公交场站) - hu li gong yuan (湖里公园) - wen hua yi shu zhong xin (xian yue lu) (文化艺术中心仙岳路) - wen hua gong (xian yue yi yuan) (文化宫仙岳医院) - huo che zhan (hu dong) (火车站湖东)
 
No. 10
wu shi pu you hua cun (乌石浦油画村) - lv cuo (吕厝) - zhong shan yi yuan (中山医院) - bin nan chang tu che zhan (滨南长途车站) - zhong shan lu (中山路) - lun du (轮渡) 
 
No. 11
huo ju yuan (火炬园) - hu li gong yuan (湖里公园) - hai wan gong yuan (海湾公园) - zhong shan lu (中山路) - lun du (轮渡)
 
No. 12
dong du (zong zhan) (东渡总站) - bai lu zhou (白鹭洲) - zhong shan gong yuan (中山公园) - zhong shan lu (中山路) - flun du (轮渡)
 
No. 13
ji jia jia shi jie (吉家家世界) - zhong yi yuan (中医院) - song bai chang tu che zhan (松柏长途车站) - wen hua yi shu zhong xin (ti yu lu) (文化艺术中心体育路)
 
No. 15
yue yang xiao qu (岳阳小区) - shi zheng fu (市政府) - bin nan chang tu che zhan (滨南长途车站) - zhong shan lu (中山路) - xia da (厦大)
 
No. 16
shi tou pi shan (石头皮山) - ti yu zhong xin xi (体育中心西) - huo che zhan (hu dong) (火车站湖东) - wen zao (文灶) - wan shou (万寿)
 
No. 17
shi quan gan xiu suo (石泉干休所) - yi qi si yi yuan (一七四医院) - wen zao (文灶) - huo che zhan (xiao guang chang) (火车站小广场) - dong pu lu (东浦路)
 
No. 19 A
hui zhan zhong xin (会展中心) - rui jing cheng pan zhai (瑞景城潘宅) - wo long xiao cheng (卧龙晓城) - lian ban guo mao (莲坂国贸) - huo che zhan (wu cun qi che zhan) (火车站梧村汽车站) - yi qi si yi yuan (一七四医院) - lun du (轮渡)
 
No. 19 B
hui zhan zhong xin (会展中心) - rui jing cheng pan zhai (瑞景城潘宅) - wo long xiao cheng (卧龙晓城) - lian ban guo mao (莲坂国贸) - huo che zhan (wu cun qi che zhan) (火车站梧村汽车站) - yi qi si yi yuan (一七四医院) - lun du (轮渡)
 
No. 20
SM cheng shi guang chang (zong zhan) (SM城市广场总站) - ti yu zhong xin xi (体育中心西) - zhong shan yi yuan (中山医院) - bin nan chang tu che zhan (滨南长途车站) - zhong shan lu (中山路) - xia da xi cun (厦大西村) - xia da xue sheng gong yu (厦大学生公寓)
 
No. 21
Xia da (厦大) - zhong shan lu (中山路) - zhong shan gong yuan(xia men bin guan) (中山公园厦门宾馆) - huo che zhan (xiao guang chang) (火车站小广场)
 
No. 22
hu li shan (胡里山) (zong zhan) (胡里山总站)- xia da xi cun (厦大西村) - zhong shan lu (中山路) - hai wan gong yuan (海湾公园) - bao shui qu (保税区) - mai de long (麦德龙) 
 
No. 23
lian hua wu cun (莲花五村) - lian ban wai tu shu cheng (莲坂外图书城) - zhong shan yi yuan (中山医院) - bin nan chang tu che zhan (滨南长途车站) - lun du (轮渡)
 
No. 24
jin shan hua yuan (金山花园) - zhong yi yuan (中医院) - wen hua yi shu zhong xin (xian yue lu) (文化艺术中心仙岳路) - dong du liu zhong (东渡六中)
 
No. 25
lun du (轮渡) - bin nan chang tu che zhan (滨南长途车站) - bai lu zhou gong yuan (白鹭洲公园) - wen hua yi shu zhong xin (xian yue lu) (文化艺术中心仙岳路) - zhong yi yuan fen yuan (中医院分院) - tai wei hua yuan (太薇花园)
 
No. 26
yi jing hua yuan (怡景花园) - dong du (东渡) - bin bei zhong hang (滨北中行) - lian ban wai tu shu cheng (莲坂外图书城) - rui jing cheng pan zhai (瑞景城潘宅) - shi cun (石村)
 
No. 27
xian hou gong jiao zhan (县后公交站) - ji chang hou ji lou (机场候机楼) - gao qi huo che zhan (pu zi) (高崎火车站浦仔) - SM cheng shi guang chang (SM 城市广场) - hu bin zhong lu (湖滨中路)
 
No. 28
he cuo xia bao (何厝下堡) - guan yin shan yun ying zhong xin (观音山运营中心) - rui jing cheng pan zhai (瑞景城潘宅) - wo long xiao cheng (卧龙晓城) - huo che zhan (xiao guang chang) (火车站小广场)
 
No. 29
ruan jian yuan er qu (软件园二区) - ye feng zhai (椰风寨) - zhen zhu wan (珍珠湾) - xia da xi cun (厦大西村) - lun du (轮渡)
 
No. 30A
hui zhan zhong xin (会展中心) - qian pu yi yuan (前埔医院) - wo long xiao cheng (卧龙晓城) - lian ban wai tu shu cheng (莲坂外图书城) - zhong shan yi yuan (中山医院) - bin nan chang tu che zhan (滨南长途车站) - lun du (轮渡) 
 
No. 30B
hui zhan zhong xin (会展中心) - qian pu yi yuan (前埔医院) - wo long xiao cheng (卧龙晓城) - lian ban wai tu shu cheng (莲坂外图书城) - zhong shan yi yuan (中山医院) - bin nan chang tu che zhan (滨南长途车站) - lun du (轮渡) 
 
No. 31
song bai hui cheng (松柏会展) - song bai chang tu che zhan (松柏长途车站) - ti yu zhong xin (体育中心) - shi zheng fu (市政府) - hai wan gong yuan (海湾公园) - lun du (轮渡) 
 
No. 32
song bai hui cheng (松柏会展) - nan hu gong yuan (南湖公园) - zhong shan gong yuan (中山公园) - zhong shan lu (中山路) - lun du (轮渡) 
 
No. 33
mai de long (麦德龙) - SM cheng shi guang chang (SM城市广场) - song bai chang tu che zhan (松柏长途车站) - huo che zhan (hu dong) (火车站湖东)
 
No. 34
hu li gong jiao chang zhan (湖里公交场站) - hu li gong yuan (湖里公园) - wu shi pu you hua cun (乌石浦油画村) - jiang tou shi chang (江头市场) - jin shang che zhan (金尚车站)
 
No. 36
hui zhan zhong xin (会展中心) - rui jing cheng pan zhai (瑞景城潘宅) - lv cuo (吕厝) - ti yu zhong xin (体育中心) - shi zheng fu (市政府) - dong du (zong zhan) (东渡总站)
 
No. 37
xian hou gong jiao zhan (县后公交站) - ji chang hou ji lou (机场候机楼) - hu li qu zheng fu (湖里区政府) - wo long xiao cheng (卧龙晓城) - huo che zhan (hu dong) (火车站湖东)
 
No. 38
gao lin ju zhu qu (高林居住区) - ruan jian yuan er qu (软件园二区) - wo long xiao cheng (卧龙晓城) - lian ban guo mao (莲坂国贸) - shuo che zhan (wu cun qi che zhan) (火车站梧村汽车站)
 
No. 39
ruan jian yuan er qu (软件园二区) - jiang tou shi chang (江头市场) - wu shi pu you hua cun (乌石浦油画村) - jia yuan lu kou (嘉园路口)
 
No. 40
lian hua er cun (莲花二村) - SM xing shan lu (SM兴山路) - hu li gong yuan (湖里公园) - hu li jian hang (湖里建行) - bao shui qu (保税区) 
 
No. 41
bao shui qu (保税区) - nan shan liao yang yuan (南山疗养院) - zhong yi yuan (中医院) - hu li qu zheng fu (湖里区政府) - ji chang hou ji lou (机场候机楼) 
 
No. 42
mu cuo (zong zhan) (穆厝总站) - lv cuo (吕厝) - lian ban guo mao (莲坂国贸) - huo che zhan (wu cun qi che zhan) (火车站梧村汽车站) - wen ping (文屏)
 
No. 43
bao shui qu (保税区) - hai wan gong yuan (海湾公园) - bin nan chang tu che zhan (滨南长途车站) - zhong shan yi yuan (中山医院) - huo che zhan (hu dong) (火车站湖东)
 
No. 44
gao qi xin cun (高崎新村) - SM xing shan lu (SM兴山路) - lian ban guo mao (莲坂国贸) - huo che zhan (hu dong) (火车站湖东)
 
No. 45
jin shang che zhan (金尚车站) - lian ban wai tu shu cheng (莲坂外图书城) - zhong shan yi yuan (中山医院) - bin nan chang tu che zhan (滨南长途车站) - zhong shan lu (中山路) - xia da (厦大)
 
No. 46
jin shang che zhan (金尚车站) - lv cuo (吕厝) - lian ban guo mao (莲坂国贸) - huo che zhan (hu dong) (火车站湖东)
 
No. 47
ruan jian yuan er qu (软件园二区) - qian pu nan qu (前埔南区) - rui jing cheng pan zhai (瑞景城潘宅) - zhen zhu wan (珍珠湾) - xia da xi cun (厦大西村)
 
No. 48
hu li shan (zong zhan) (胡里山总站) - xia da (厦大) xi cun - zhong shan lu (中山路) - kai yuan jie dao ban (开元街道办) - huo che zhan (hu dong) (火车站湖东)
 
No. 68
guan yin shan yun ying zhong xin (观音山运营中心) - ao lin pi ke bo wu guan (奥林匹克博物馆) - hu li qu zheng fu (湖里区政府) - SM cheng shi guang chang (zong zhan) (SM城市广场总站)
 
No. 80
bao shui qu (保税区) - shui shang le yuan (水上乐团) - ti yu zhong xin xi (体育中心西) - nan hu gong yuan dong men (南湖公园东门) - huo che zhan (hu dong) (火车站湖东)
 
No. 81
lian hua er cun (莲花二村) - jiang tou shi chang (江头市场) - che guan cuo (车管所) - ji chang hou ji lou (机场候机楼)
 
No. 82 (SM cheng shi guang chang: 7:10 - 10:30 & 15:00 - 18:00, wu yuan wan gong jiao chang zhan: 7:10 - 10:00 & 15:00 - 18:30)
 
SM cheng shi guang chang (zong zhan) (SM城市广场总站) - wu shi pu you hua cun (乌石浦油画村) - wu yuan wan shi di gong yuan (五缘湾湿地公园) - wu yuan wan gong jiao chang zhan (五缘湾公交场站)
 
No. 84
xian hou gong jiao zhan (县后公交站) - ji chang hou ji lou (机场候机楼) - bao shui qu (保税区) - guo ji you lun ma tou (国际邮轮码头) 
 
No. 85 (jiang tou: 7:00 - 9:40 & 16:00 - 20:00, dong du (东渡): 6:30 - 9:10 & 15:30 - 19:30)
 
jiang tou nan lu (江头南路) - lian hua lu kou (莲花路口) - you dian da lou (邮电大楼) - shi zheng fu (市政府) - dong du (zong zhan) (东渡总站)
 
No. 86
hu li shan (zong zhan) (胡里山总站) - xia da bai cheng (厦大白城) - di yi yi yuan (第一医院) - bai lu zhou gong yuan (白鹭洲公园) - wen hua yi shu zhong xin (ti yu lu) (文化艺术中心体育路) - song bai chang tu che zhan (松柏长途车站) 
 
No. 87
dong du (zong zhan) (东渡总站) - bai lu zhou gong yuan (白鹭洲公园) - zhong shan gong yuan(xia men bin guan) (中山公园厦门宾馆) - zhi wu yuan (植物园) - zhen zhu wan (珍珠湾) - shang li (上李)
 
No. 88
dong du (zong zhan) (东渡总站) - wen hua yi shu zhong xin (ti yu lu) (文化艺术中心体育路) - lv cuo (吕厝) -ruan jian yuan er qu (软件园二区) - gao lin ju zhu qu (高林居住区)
 
No. 91
hui zhan zhong xin (会展中心) - rui jing cheng pan zhai (瑞景城潘宅) - bei da sheng wu yuan (北大生物园) - che guan suo (车管所) - ji chang hou ji lou (机场候机楼) 
 
No. 92
guan yin shan yun ying zhong xin (观音山运营中心) - ruan jian yuan er qu (软件园二区) - zhen zhu wan (珍珠湾) - xia da bai cheng (厦大白城) - xia da xi cun (厦大西村) 
 
No. 93
bao shui qu (保税区) - hu li gong yuan (湖里公园) - SM cheng shi guang chang (SM城市广场) - huo che zhan (wu cun qi che zhan) (火车站梧村汽车站)
 
No. 94
jin shan hua yuan (金山花园) - che guan suo (车管所) - chuang ye yuan (创业园) - bao shui qu (保税区)
 
No. 96
ji jia jia shi jie (吉家家世界) - zhong yi yuan (中医院) - huo che zhan (wu cun qi che zhan) (火车站梧村汽车站) - di yi yi yuan (第一医院) - xia da xi cun (厦大西村) - hu li shan (zong zhan) (胡里山总站)
 
No. 97
ji jia jia shi jie (吉家家世界) - che guan chu (车管处) - ti yu zhong xin xi (体育中心西) - bai lu zhou (白鹭洲) - si bei lu kou (思北路口) - hai bin da sha (海滨大厦)
 
No. 98
hui zhan zhong xin (会展中心) - qian pu yi yuan (前埔医院) - ruan jian yuan er qu (软件园二区) - gao lin ju zhu qu (高林居住区)
 
No. 99
jin shan xiao qu - zhong yi yuan (中医院) - zhong shan yi yuan (中山医院) - bin nan chang tu che zhan (滨南长途车站) - lun du (轮渡) - di yi yi yuan (第一医院) 
 
No. 101
hui zhan zhong xin (会展中心) - qian pu yi yuan (前埔医院) - lian ban bei (莲坂北) - song bai chang tu che zhan (松柏长途车站) - wen hua yi shu zhong xin (xian yue lu) (文化艺术中心仙岳路) (文化艺术中心仙岳路) - he xu lu (和旭路)
 
No. 102
he xu lu - guo ji you lun ma tou (国际邮轮码头) - si bei (yan ke yi yuan) (思北眼科医院) - wen zao (文灶) - huo che zhan (xiao guang chang) (火车站小广场)
 
No. 103
feng tou - zhong yi yuan (中医院) - song bai chang tu che zhan (松柏长途车站) - ti yu zhong xin (体育中心) - huo che zhan (wu cun qi che zhan) (火车站梧村汽车站)
 
No. 105
hu bian hua yuan A qu (湖边花园A) - kai yuan wen ti lou (开元文体楼) - qian pu zhong xue (前埔中学) - qian pu jiu huo cheng (前埔旧货城)
 
No. 107
mai de long (麦德龙) - tang bian - nan shan liao yang yuan (南山疗养院) - hu li gong jiao chang zhan (湖里公交场站) - guo ji you lun ma tou (国际邮轮码头) - lun du (轮渡)
 
No. 108
hu li gong jiao chang zhan (湖里公交场站) - SM xing shan lu (SM兴山路) - bei da sheng wu yuan (北大生物园) - rui jing cheng pan zhai (瑞景城潘宅) - hui zhan zhong xin (会展中心) 
 
No. 109
hu li gong jiao chang zhan (湖里公交场站) - SM cheng shi guang chang (SM 城市广场) - bei da sheng wu yuan (北大生物园) - rui jing cheng pan zhai (瑞景城潘宅) - hui zhan zhong xin (会展中心)
 
No. 112
SM cheng shi guang chang (zong zhan) (SM城市广场总站) - wen hua yi shu zhong xin (xian yue lu) (文化艺术中心仙岳路) (文化艺术中心仙岳路) - yi qi si yi yuan (一七四医院) - di yi yi yuan (第一医院) - xia da bai cheng (厦大白城) - tai wan min su cun (台湾民俗村)
 
No. 113
wen ping shan zhuang (文屏山庄) - huo che zhan (wu cun qi che zhan) (火车站梧村汽车站) - lian ban guo mao (莲坂国贸) - lsong bai chang tu che zhan (松柏长途车站) - SM xing shan lu (SM兴山路) - zhai shang (寨上)
 
No. 115
tong yi ma tou (同益码头) - ti yu zhong xin (体育中心) - song bai chang tu che zhan (松柏长途车站) - rui jing cheng pan zhai (瑞景城潘宅) - hui zhan zhong xin (会展中心) - tai wan min su cun (台湾民俗村)
 
No. 116
hai bin da sha (海滨大厦) - lun du (轮渡) - lian ban guo mao (莲坂国贸) - song bai chang tu che zhan (松柏长途车站) - wen hua yi shu zhong xin (xian yue lu) (文化艺术中心仙岳路) (文化艺术中心仙岳路) - bao shui qu (保税区) - hu li dong fang jia yuan (湖里东方家园)
 
No. 118
zhong zhai (钟宅) - song bai chang tu che zhan (松柏长途车站) - min nan da sha (闽南大厦)-  si bei lu kou (思北路口) - lun du (轮渡) 
 
No. 122
dong pu lu (东浦路) - huo che zhan (wu cun qi che zhan) (火车站梧村汽车站) - zhong shan yi yuan (中山医院) - bin nan chang tu che zhan (滨南长途车站) - zhong shan lu (中山路) - xia da xi cun (厦大西村) - zhen zhu wan (珍珠湾)
 
No. 123
hui zhan zhong xin (会展中心) - lv cuo (吕厝) - lian ban wai tu shu cheng (莲坂外图书城) - zhong shan yi yuan (中山医院) - di yi yi yuan (第一医院) 
 
No. 126
yi gao zhuan (医高专) - rui jing cheng pan zhai (瑞景城潘宅) - zhong yi yuan (中医院) - song bai chang tu che zhan (松柏长途车站) - ti yu zhong xin (体育中心) - hu li gong yuan (湖里公园) 
 
No. 127
he cuo xia bao (何厝下堡) - guan yin shan yun ying zhong xin (观音山运营中心) - wo long xiao cheng (卧龙晓城) - huo che zhan (wu cun qi che zhan) (火车站梧村汽车站) - lun du (轮渡) 
 
No. 128
huo che zhan (wu cun qi che zhan) (火车站梧村汽车站) - lian ban wai tu shu cheng (莲坂外图书城) - zhong yi yuan (中医院) - gao lin ju zhu qu (高林居住区)
 
No. 129
hong tang she (洪塘社) - lv cuo (吕厝) - lian ban guo mao (莲坂国贸) - huo che zhan (wu cun qi che zhan) (火车站梧村汽车站)
 
No. 132
zhong zhai (钟宅) - jiang tou shi chang (江头市场) - lian ban guo mao (莲坂国贸) - huo che zhan (hu dong) (火车站湖东)
 
No. 134
dun shang che zhan (zhong zhai wu yuan wan) (墩上车站钟宅五缘湾) - lian xiang (莲前) - SM cheng shi guang chang (zong zhan) (SM城市广场总站)
 
No. 139
wen ping (文屏) - wen zao (文灶) - yi qi si yi yuan (一七四医院) - di yi yi yuan (第一医院) - lun du (you ju) (轮渡邮局) - hai wan gong yuan (海湾公园) - guo ji you lun ma tou (国际邮轮码头) - he tong li (和通里)
 
No. 505
hai bin da sha (海滨大厦) - bin nan chang tu che zhan (滨南长途车站) - zhong shan yi yuan (中山医院) - lian ban wai tu shu cheng (莲坂外图书城) - lian hua wu cun (莲花五村)
 
No. 508
jin bang gong yuan (金榜公园) - lian ban bei (莲坂北) - SM cheng shi guang chang (SM 城市广场) - hu li gong yuan (湖里公园) - san hang da sha (三航大厦) 
 
No. 510
dian qian cun kou (殿前村口) - hu li gong yuan (湖里公园) - zhong yi yuan (中医院) - tai wei hua yuan (太薇花园)
 
No. 515
huo che zhan (feng yu) (火车站凤屿) - song bai chang tu che zhan (松柏长途车站) - SM cheng shi guang chang (SM 城市广场) - gao dian gong yu (高殿公寓)
 
No. 520
yi jing hua yuan (怡景花园) - hu li gong yuan (湖里公园) - guo ji you lun ma tou (国际邮轮码头) - hai wan gong yuan (海湾公园) - zhong shan lu (中山路) - xia da bai cheng - xia da xue sheng gong yu (厦大学生公寓)
 
No. 522
bao shui qu (保税区) - guo ji you lun ma tou (国际邮轮码头) - zhong shan yi yuan (中山医院) - huo che zhan - lian ban guo mao (莲坂国贸) - song bai chang tu che zhan (松柏长途车站) - wu jing zhi dui (武警支队)
 
No. 523
jin shan xiao qu (金山小区) - che guan suo (车管所) - hu li gong yuan (湖里公园) - chuang ye yuan (创业园) - che guan suo (车管所) - jin shan xiao qu (金山小区)
 
No. 530
yi gao zhuan (医高专) - rui jing cheng pan zhai (瑞景城潘宅) - zhong yi yuan (中医院) - song bai chang tu che zhan (松柏长途车站) - ti yu zhong xin (体育中心) - hu li gong yuan (湖里公园) 
 
No. 531
shang li (shui chan ji tuan) (上李水产集团) - zhen zhu wan (珍珠湾) - xia da xi cun (厦大西村) - lun du (you ju) (轮渡邮局)
 
Lv 1 (Daytime)
bin nan chang tu che zhan (jin yuan da sha) (滨南长途车站金苑大厦) - zhen zhu wan (珍珠湾) - hui zhan zhong xin (会展中心) - guan yin shan (观音山) - wu yuan da qiao (五缘大桥) - dong du (东渡) - bin nan chang tu che zhan (jin yuan da sha) (滨南长途车站金苑大厦)
 
Lv 1 (Night)
bin nan chang tu che zhan (jin yuan da sha) (滨南长途车站金苑大厦) - jian xing lu (建兴路) - xian yue lu kou (仙岳路口) - bin nan chang tu che zhan (jin yuan da sha) (滨南长途车站金苑大厦)
 
Lv 2
huo che zhan (火车站) - zhi wu yuan dong men (植物园东六) - zhen zhu wan (珍珠湾) - xia da xue sheng gong yu (厦大学生公寓) 
 
SOURCE: WOX Info
Copyright © 2011 WOX. All rights reserved
Share this news?...Click box   Bookmark and Share
Comments Area ( Total Comments: 0 )